İzaha Davet Yapılacak Konular
28.11.2017
Daha önce 11 Ağustos 2016 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Mükellefleri İzaha Davet” başlıklı yazımızda bahsedildiği üzere......
 GENELGE-2014-18 Kesin Mizan Bildirimii
07.04.2014
Kesin Mizan Bildirimi...
 GENELGE-2014-17 Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Rapor Düzenlenmesi
07.04.2014
Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü...
 GENELGE-2014-16 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eki Mali Tablolar
07.04.2014
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eki Mali Tablolar...
 GENELGE-2014-15 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
17.03.2014
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2014-14 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
14.03.2014
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Yeni Bakanlar Kurulu Kararı...
 GENELGE-2014-13 Fatura Perakende Satış Fişi Gider Pusulası
03.01.2014
01.01.2014 Tarihinden İtibaren Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası, Dekont Gibi Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler...
 GENELGE-2014-12 Damga Vergisi Tutarları
02.01.2014
Damga Vergisi Tutarları...
 GENELGE-2014-11 GelirVergisi Tarifesi
02.01.2014
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...
 GENELGE-2014-10 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
02.01.2014
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri'nde Değişiklikler...
 GENELGE-2014-09 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
02.01.2014
1-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2014-08 2014 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
02.01.2014
1-Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2-Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE-2014-07 Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar
02.01.2014
Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar...
 GENELGE-2014-06 Defter Tutma Hadleri
02.01.2014
Defter Tutma Hadleri...
 GENELGE-2014-05 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
02.01.2014
1-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Yeni Had
2-Fatura Kesme Haddi
3-Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE-2014-04 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
02.01.2014
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE-2014-03 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
02.01.2014
1-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2-Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin Hususlar...
 GENELGE-2014-02 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
02.01.2014
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2014-01 31 12 2013 Döviz Kurlari
02.01.2014
31.12.2013 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE-2013-35 Elektronik Fatura Uygulama Zorunluluğunun Başlangıç Tarihinde Değişiklik
31.12.2013
Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğunun Başlangıç Tarihinde Değişiklik...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | İleri
  • Bulunan 225 kayıdın 1. sayfasındasınız . . .